تعرفه طراحی سایت معمولی پلن برنزی پلن نقره ای پلن طلایی جزییات
طراحی سایت پزشکی 340,000 تومان 640,000 تومان 1,240,000 تومان 2,440,000 تومان جزییات بیشتر
طراحی سایت نیازمندیها(ایستگاه) 1,540,000 تومان 4,440,000 تومان جزییات بیشتر
طراحی سایت شرکتی 640,000 تومان 1,640,000 تومان 3,940,000 تومان جزییات بیشتر
طراحی سایت فروشگاهی 640,000 تومان 1,840,000 تومان 3,240,000 تومان جزییات بیشتر
طراحی سایت خبری 1,940,000 تومان 3,640,000 تومان جزییات بیشتر
طراحی سایت شخصی 340,000 تومان 640,000 تومان 1,240,000 تومان 2,440,000 تومان جزییات بیشتر
طراحی سایت سفارشی پس از دریافت درخواست پس از دریافت درخواست جزییات بیشتر